اس ام اس

آهای دختــــــــــــر


حیای فاطمه زهرایت چه شد؟!


آهای پســــــــــــر


غیرت امیرالمومنینت کجاست؟!


نمیخواهی کمی به خودت بیایی؟


به خدا درد دارد.....مهدی را می گویم


از بس تنهایی و غربت کشیده....

دسته بندی : حجاب و عفاف ,  دلنوشته ,