یه قسمتی از یه آیه تو قرآن هست که نوشته:

کُل فی فلک

که معنیش میشه همه چیز در گردش است.

جالبیش اینجاست که اگر همینو برعکس بخونیم بازم میشه:

کُل فی فلک

خود آیه هم در گردشه . . .
دسته بندی : پیام آیات ,