همیشه فکر میکردم غم انگیز ترین رنگ

زرد شدن برگ ها تو فصل پاییزه

تا اینکه سفید شدن موهای مادرمو دیدمدسته بندی : دلنوشته ,