لحظه ای درنگ کن


این صدای خداست که میگوید:


« 
شمارا چه شده که اینطور به زمین چسبیده اید؟


آیا به زندگی ناچیز دنیا رضایت دادید ؟!!

 

سوره توبه آیه 38 
دسته بندی : احادیث و روایات ,  پیام آیات ,