یه لحظه از اتاقتـــــــــــــــون برین بیرون


۳۰ ثانیه به پدرتون نگاه کنین


بعدش به این فکر کــــــــــنین که خیـــــــلیا حاضرن

تمام زندگیشــونو بدن

تا این ۳۰ثانـــــــنیه رو داشــــــــــتته باشن

 

به سلامتیه همه پدرهایی که سایه شون بالا سربچه هاشون است....