بیچاره بعضی از خانومها

قابل توجه کسانی که دوست دارند خود نمایی کنند تا مردم انها را بافرهنگ و با تمدن حساب کنند

ای بابا پدر این پا در امد
دسته بندی : حجاب و عفاف ,